באתר זה יועלו הדרכות לסגל בנושא התקשוב במסגרת השתלמויות שנערכו ו/או הצעות ורעיונות מניסיונם של אחרים.