מדריך למרצה וסטודנט למערכת המודל

Click http://moodle-handbook.macam.ac.il/ link to open resource.