לסטודנטים הלומדים בקורס שלום

הקורס מחקר איכותני ילמד בלמידה מרחוק.

כלומר הקורס כולו ילמד דרך האינטרנט, ולא בהוראה פרונטלית.

הלמידה מרחוק מאפשרת לכל אחד מכם ללמוד: בזמן, במקום ובקצב שלו.

ללא צורך להגיע לשיעורים במכללה.

אני מעשרת שעבור חלק מכם זו תהיה התנסות ראשונה, בסוג למידה כזה

עשיתי מאמצים רבים בהכנת הקורס שהקורס יהיה נגיש, מלמד ומהנה

למידה מרחוק דורשת הקדשת זמן, כמו בשיעור פרונטלי, בתוספת חזרה ותרגול.

מניסיוני  בעבודה עם סטודנטים בקורסים מקוונים, אני ממליצה לכם להקצות זמן/זמנים

קבועים ללמידה של הקורס במהלך השבוע.

למידה קבועה באופן רציף, תאפשר לכם ללמוד את התכנים בהדרגה, ולהגיע לסוף הסמסטר עם

ידע והבנה של נושא המחקר האיכותני.

חשוב להדגיש שמחקר איכותני, מהווה את הבסיס לכל עבודה סמינריונית איכותנית שתעשו בתואר השני.

לכן, חשובה הבנה מעמיקה של נושאי הקורס 

בהצלחה לכולנו

ד"ר איריס מנור-בנימיני