שעון צורות גיאומטרי

לא חייבים להגיע בזמן, 

אפשר 5 דקות קודם!

תיאור הקורס

קורס זה יעסוק בגיאומטריה לגיל הרך -  הכרה ושימוש בתוכנית הלימודים בגיאומטריה לגיל הרך, ראשית התפתחות החשיבה הגיאומטרית, הכרת והבנת מושגים גיאומטריים, דרכים לשילוב תכנים גיאומטריים בחיי היום יום בגן, המשחק הגיאומטרי ככלי לפיתוח חשיבה ואינטגרציה בין תחומית.

בקורס יוצגו עזרים ומשחקים בתחום הגיאומטריה בגיל הרך, שיטות להוראת הגיאומטריה לאוכלוסיות הטרוגניות בכלל, ובחצר הגן בפרט.  במידה ולא נפגש במכללה, יוצג הדברם בעיקר בעזרת תמונות וסרטונים וההתנסות תהייה אישית, כל אחת לפי התנאים שבהם היא נמצאת בתקופת הסגר.

מי שתרצה תוכל, לתאם איתי פגישה אישית / קבוצתית לאחר תום ימי הסגר ו/או במהלך שנת הלימודים תשפ"א, להיכרות והתנסות אקטיבית עם עזרים

מטרות הקורס

     הסטודנטיות תכרנה את  תחום הגיאומטריה בתוכנית הליבה במתמטיקה לגיל הרך.

     הסטודנטיות תכרנה את  תהליכי התפתחות התובנה גיאומטרית בגיל הרך.

     הסטודנטיות תכנה ותתנסינה בפעילויות עם כלים דידקטיים וקוגניטוריים לפיתוח לשיפור החשיבה והתפיסה הגיאומטרית.

     הסטודנטיות תכרנה את  הצורות ההנדסיות ותכונותיהן.

     הסטודנטיות תכרנה את  הגופים ההנדסיים ותכונותיהם.